Kontakt

Navštivte Facebook Olgy Volfové: 


 

 E-mail: olga@olgavolfova.cz

 

Phone: (+420) 732 884 065

 


  

Ochrana osobních údajů - GDPR:

 

Vlastník těchto internetových stránek Olga Volfová se zavazuje dodržovat legislativní rámec a zachovávat zásady ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. Uchovává příslušnou dokumentaci obsahující osobní údaje, dokumentující, že se tak stalo na základě smluvní povinnosti a zákonné povinnosti. 

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je možno identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb, prodejem zboží a uměleckých dděl může ze strany vlastníka Internetových stránek dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1.1.  Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje.

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČ, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • korespondenční adresa
 • bankovní spojení.

1.2.  Kontaktní údaje

Údaje jsou potřebné pro kontaktování subjektu údajů. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • korespondenční adresa
 • e-mailovou adresu.

1.3.  Údaje o zakoupeném uměleckém dílu, zboží, odebíraných službách, využívání služeb:

 •       druh a specifikace poskytované služby, zboží nebo uměleckého díla
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena.
 
 
1.1.  Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
 
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
 
akademický titul
jméno a příjmení
název obchodní firmy
IČ, DIČ
adresa trvalého pobytu
adresa sídla nebo místa podnikání
fakturační adresa
korespondenční adresa
bankovní spojení.
 
 
1.2.  Kontaktní údaje
 
Údaje jsou potřebné pro kontaktování subjektu údajů. Jedná se zejména o:
 
akademický titul
jméno a příjmení
telefonní číslo
korespondenční adresa
e-mailovou adresu.
 
 
1.3.  Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 
druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
objem poskytnutých služeb a jejich cena
 

 

Stránky skladatele a klavíristy Jiřího Pazoura:

 

 

Kontaktujte nás